Partners – Agents

TAN BINH DISTRICT

1. THANH NHI Shop - 133- Pham Van Bach, Ward 15
2. Dai Phat Tai Shop - 121-Pham Van Bach, Ward 15
3. MINH THANH Shop - 1070 Au Co, Ward 10
4. BINH AN PHU Store - 708 Truong Chinh, Ward 15
5. THANH LOC SHOP - 88 Tan Son, Ward 15
6. SAIGON AQUA FISS Store - 82 Ba Van, Ward 14
7. LAN NHI Store - 778 Truong Chinh, Ward 15

BINH TAN DISTRICT

1. PHAT THINH Store - 391-Nguyen Thi Tu, Ward .. Binh Hung Hoa B
2. THANH VY Shop - 953 Tan Ky Tan Quy Street, Binh Hung Hoa A Ward
3. MINH DUC Store - 147/1 Tan Ky Tan Quy, Binh Hung Hoa Ward A

TAN PHU DISTRICT

1. Shop 131C GON OIL - 131C Go Dau - Tan Quy.
2. VAN TRADE shop - 271A Tan Ky Tan Quy, Tan Son Nhi ward
3. MINH HIEU Store - 613 Tan Ky Tan Quy, Tan Quy Ward
4. TOAN THANG Shop - 451 Vuon Lai

BINH THANH DISTRICT

1. HUYNH LE shop - 431 No Trang Long
2. NINH SONG LONG Store - 6-QL 13, Ward 26

THU DUC DISTRICT

1. HONG AN Store - Street No. 3, Truong Tho Ward

DISTRICT 2

1. MINH PHU Store - 32 - Tran Nao - Ward Binh An
2. Tuong An Shop - 764 - Nguyen Duy Trinh - Ward Binh Trung Dong

DISTRICT 3

1. My HUONG Shop - 44/003 Nguyen Thong, Ward 7
2. HAI QUANG Store - 44/018 Nguyen Thong, Ward 7
3. NGOC MAI Shop - 70 Ba Huyen Thanh Quan
4. My HUONG Store - 44/003 Nguyen Thong
5. HUY SONG LONG Store - 237 - Ly Chinh Thang

DISTRICT 5

1. KIM HOA Store - 2A Luu Xuan Tin, Ward 10
2. KHANH PHUONG Shop - 387 Tran Hung Dao, Ward 10 (on Luu Xuan Tin alley)

DISTRICT 10

1. HUONG CHAU - Kiot Store No. 22, Thanh Thai, Ward 14
2. TRUNG TIN store 2 - Kiot 10 Thanh Thai, Ward 14
3. GIA BAO - Kiot Shop 6 Thanh Thai, Ward 14
4. QUANG VY - Kiot Store 11 Thanh Thai, Ward 14

DISTRICT 11

1. LINH CHI Store - 103 Le Dai Hanh, Ward 6

DISTRICT 12

1. CHAU TON Shop - 231 - Le Van Khuong - Tan Thoi An Ward.
2. VAN HIEN Store - 155B - Tan Thoi Hiep 2 - Tan Thoi Hiep Ward
3. HUY TRANG Shop - 46-HT43, Hiep Thanh Ward
4. THANH DAT Shop 2 - 991 Nguyen Anh Thu, Tan Chanh Hiep Ward

Dear Agents, Shops wishing to distribute our products, please contact us

Hotline: 0908.881.889 – 0938.441.672.

Customers wishing to use the product please go to our agents.

Sincerely Thank You.